facebook
Logo Księgarnia Pionowy Świat
Kontakt

Przejścia wspinaczkowe

SKAŁKI

 


•Przed 1972: Brzuchata Turnia, Skałki Rzędkowickie, Mały Okiennik, wierzchołek pn.: Pierwsze przejście klasyczne (z dolną asekuracją), tzw. „Rysy Momatiuka", pn.-wsch. ścianą (z A. Barą).

 

 

•Przed 1972: Turnia Lechwora, Skałki Rzędkowickie, Mały Okiennik, wierzchołek pn.: Pierwsze przejście klasyczne, prawym skrajem pd.-wsch. ściany (z Z. Wachem).

 

 

•Przed 1972: Turnia Lechwora, Skałki Rzędkowickie, Mały Okiennik, wierzchołek pd.: wariant do drogi G. Chwoły prawą częścią pd.-wsch. ściany (z P. Skorupą).

 

 

•Przed 1972: Turnia Kaczor, Podzamcze, środkiem zach. ściany: nowa droga (z P. Skorupą).

 

 

•Przed 1972: Zegarowe Skały, Smoleń, zacięciem ograniczającym z prawej strony płyty środka ściany najwyższej turni: nowa droga, zw. „Zacięciem Kukuczki".

 

 

•10 IX 1972: Mały Mur, Skałki Rzędkowickie, środkiem (rysą) pd. ścianą Turni 2: nowa droga.

 

 

•10 IX 1972: Mały Mur, Skałki Rzędkowickie, trawers pd.-wsch. ściany Turni 3: nowa droga (z J. Skorkiem).

 

 

•10 IX 1972: Mały Mur, Skałki Rzędkowickie, prawą częścią pd. ściany Turni 5: nowa droga (z J. Skorkiem).

 

 

•1974: Brzuchata Turnia, Skałki Rzędkowickie, Mały Okiennik, wierzchołek pn., prawym skrajem i środkiem pn.-wsch. ściany: nowa droga.

 

 

•1975: Turnia Kukuczki, Mirów, Szósta Grzęda, prawą rysą wsch. ściany: nowa droga, zw. „Rysą Kukuczki".

 

 

•1977: Mysia Skała, Góra Zborów, prawym skrajem wsch. ścia-ny: nowa droga.

 

 

•VI 1977: Grupa z Wielbłądem, Góra Zborów, lewym filarkiem wsch. ściany Skały 3: nowa droga.

 

 

•VI 1977: Wielki Blok, Góra Zborów, ukosem przez pd. ścianę: nowa droga.

 

 


TATRY

 

•20 II 1971: Mięguszowiecki Szczyt Pośredni: pierwsze przejście zimowe wariantu J. Łąckiego i M. Włodka tzw. „Grzybka",środkiem ściany czołowej lewego filara pn.-wsch. ściany (z Danutą Gellner-Wach, J. Skorkiem i Z. Wachem).

 

•24-26 III 1971: Kazalnica Mięguszowiecka: próba pierwszego przejścia zimowego direttissimy pn.-wsch. ściany (z A .Barą i P. Skorupą).

 

•16-18 IV 1971: Mały Młynarz: pierwsze przejście zimowe „Kurtykówki", drogi biegnącej prawym filarem pn.-wsch. ściany głównego wierzchołka (z J. Kallą i Z.Wachem).

 

•1971 Cubrynka: pierwsze przejście zimowe drogi K. Liszki, J. Porębskiego i A. Skłodowskiego prawym filarem pn.-zach. ściany (z J. Kallą, J. Skorkiem i Z. Wachem).

 

•3-6 I 1972: Mały Młynarz: pierwsze przejście zimowe „Direttissimy" pn.-wsch. ściany głównego wierzchołka (z T. Gibińskim i Z. Wachem).

 

•22 VII 1971: Wołowa Turnia: pierwsze polskie przejście, drugie w ogóle „Drogi Pająków" środkiem pn. ściany (z M. Piekutowskim i J. Skorkiem).

 

•8-11 II 1972: Młynarczyk: pierwsze przejście zimowe „Drogi Bieder-mana" środkiem wsch. ściany (z J. Kallą, J. Kiełkowskim i J. Skorkiem).

 

•VI 1972: Kazalnica Mięguszowiecka: pierwsze przejście jednodniowe „Drogi Pająków" środkiem pn.-wsch. ściany (z Z. Wachem).

 

 


•23-24 VI 1972: Mary Młynarz: nowa droga, kominem pn.-wsch. ściany, tzw. „Wielki komin" (z Ireną Gellner, J. Skorkiem i Z. Wachem).

 

•8 VII 1972: Cubrynka: drugie przejście — własnym wariantem — drogi M. Łukaszewskiego i Z. Wacha lewą częścią pn.-zach. ściany (z P. Czokiem).

 

 


•8 II 1977: Mały Durny Szczyt: nowa droga, pn. filarem (z A. Machnikiem).

 

 

 

RIŁA (Bułgaria)

 

•2 VIII 1971: Maliowica: pierwsze polskie przejście, drugie w ogóle „Direttissimy" pn. ściany (z K. Baraniokiem).

 

•4 VIII 1971: Diabelskie Igły (Diawolskite Igli): pierwsze polskie przejście drogi „Sliwien" (z K. Baraniokiem).

 

•5 VIII 1971: - Sredni Kupen: pierwsze polskie przejście, drugie w ogóle drogi „WIF" (z M. Kuligiem).

 

•11 VIII 1971: - Zlijat Zyb: pierwsze polskie przejście drugie w ogóle „Superdirettissimy" pd.-wsch. ściany (z K. Baraniokiem).

 

•15 VIII 1971: Diabelskie Igły (Diawolskite Igli): nowa droga, nazwana „Katowice". (Samotnie).

 


DOLOMITY

 

•23-26 VII 1972: Torre Trieste: nowa droga, środkiem pd. ściany, nazwana przez Włochów „Direttissima delii Polacci" (z J. Kallą, T. Łaukajtysem i Z. Wachem).

 

•4-5 VIII 1972: Cima del Bancon: nowa droga, pd.-wsch. filarem (z T. Łaukajtysem i Z. Wachem).

 

•7 VIII 1972 : Punta Civetta: powtórzenie drogi „Aste - Susati" pn.zach. ścianą (z Z. Wachem).

 

•6-23 III 1973: Marmolada d'Ombretta: pierwsze przejście zimowe, czwarte w ogóle, drogi zw. „Via deli Idealle" środkiem pd. ściany (z M. Piekutowskim, J. Skorkiem i Z. Wachem).

 

 

ALPY ZACHODNIE

 

•19 VII 1973: Aiguille du Moine: pierwsze polskie przejście drogi „Aureille-Fentren" wsch. ścianą (z M. Łukaszewskim).

 

•22 VII 1973: La Peli, masyw Vercors: pierwsze polskie przejście drogi „Paryżan" pd. ścianą (z M. Łukaszewskim).

 

•30 VII 1973: Tête Sud du Replat, masyw Ecrins: pierwsze polskie przejście lewą częścią pd. ściany (z M. Łukaszewskim).

 

•6 VIII 1973: Mont Blanc: pierwsze polskie przejście drogi „Major" wsch. ścianą (z M. Łukaszewskim, B. Kozłowską i J. Kurczabem).

 

•12-14 VIII 1973: Petit Dru: nowa droga, lewą częścią pn. ściany (z M. Łu- kaszewskim i W. Kurtyką).

 

•3-4 VIII 1975: Grandes Jorasses: nowa droga, pn. ścianą na Pointe Hélène (z M. Łukaszewskim i W. Kurtyką).

 

 

ALASKA

 

•20-26 VII 1974: Mount Mckinley, 6198 m: zach. żebrem pd. ściany (z J. Barankiem, A. Bilczewskim, H. Furmanikiem, J. Kallą i A. Zyzakiem).

 

 

HINDUKUSZ

 

•1 VIII 1976: Kohe Awal, 5800 m: nowa droga, środkiem pd. ściany. (Samotnie)

 

•10-11 VIII 1976: Kohe Tez, 7015 m: od pd.-wsch. (z J. Barankiem, S. Cho-1976 lewą i H. Natkańcem).

 

•9 VIII 1978: Tirich Mir East, 7692 m: nowa droga, wsch. granią (z T. Piotrowskim i M. Wroczyńskim).

 

•2 VIII 1978: Bindu Ghul Zom, 6340 m: pierwsze wejście na szczyt zach. granią, w zejściu ze szczytu Tirich Mir East (z T. Piotrowskim i M. Wroczyńskim).

 

 

ALPY NOWOZELANDZKIE

 

•19 II 1981: Malte Brun, 3176 m: nowa droga, środkiem pd. ściany (z L. Musiołem i R. Wareckim).

 

•20 II 1981: Malte Brun, 3176 m: nowa droga, prawą częścią zach. ściany (z L. Musiołem i R. Wareckim).

 

•27 II 1981: Grań Mount Hicks, 3183 m — Mount Dampier, 3440 m (z R. Pawłowskim i K. Wielickim).

 

 

HIMALAJE I KARAKORUM

 

•Jesień 1977: Nanga Parbat, 8125 m: próba wejścia pd. wsch. ścianą; osiągnięto wysokość ok. 7950 m — z M. Piekutowskim i M. Pronobisem. (Wyprawa Klubu Wysokogórskiego z Katowic; kier. A. Zyzak).

 

•4 X 1979: Lhotse, 8511 m: drogą normalną, od zach. — z A. Czokiem, J. Skorkiem i A. Heinrichem. (Wyprawa Klubu Wysokogórskiego z Gliwic; kier. A. Bilczewski.)

 

•19 V 1980: Mount Everest, 8848 m: nową drogą, pd. filarem — z A. Czokiem. (Polska Wyprawa Narodowa; kier. A. Zawada).

 

•Jesień 1981: Makalu, 8463 m: próba poprowadzenia nowej drogi prawą częścią zach. ściany; osiągnięto wysokość ok. 8000 m — z A. Mclntyre'em i W. Kurtyką.

 

•15 X 1981: Makalu, 8463 m: nową drogą, pd.-wsch żebrem i pn.-zach. granią, samotnie, w stylu alpejskim. (Międzynarodowa wyprawa; kier. W. Kurtyka.)

 

•30 VII 1982: Broad Peak (Falchan Kangri), 8047 m: drogą klasyczną, zach. ścianą i pn. granią, w stylu alpejskim — z W. Kurtyką.

 

•VII 1982: K-2 (Chogori), 8611 m: próba wejścia nową drogą, pd. ścianą; osiągnięto wysokość ok. 7400 m — z W. Kurtyką.

 

•23-24 VI 1983: Gasherbrum II East, 7772 m: pierwsze wejście na szczyt, wsch. granią, w stylu alpejskim — z W. Kurtyką.

 

•29 VI, 1 VII 1983: Gasherbrum II, 8035 m: nową drogą, pd.-wsch. granią, w stylu alpejskim — z W. Kurtyką. (Dwuosobowa wyprawa; kier. W. Kurtyka).

 

•19-23 VII 1983: Gasherbrum I (Hidden Peak), 8068 m: nową drogą, pd.-zach. ścianą, w stylu alpejskim — z W. Kurtyką. (Dwuo- sobowa wyprawa; kier. W. Kurtyka).

 

•15-17 VII 1984: Broad Peak (Falchan Kangri), 8047 m: nową drogą, trawersem poprzez wierzchołki pn. 7700 m i środkowy8016 m, w stylu alpejskim — z W. Kurtyką.

 

•VII 1984: Biarchedi, 6781 m: pierwsze wejście na szczyt (w czasie powrotu z wyprawy na Broad Peak i Gasherbrum IV, w drodze na przełęcz Masherbrum La), samotnie w stylu alpejskim.

 

•21 I 1985: Dhaulagiri, 8167 m: pierwsze wejście zimowe, drogą klasyczną, od pn. — z A.Czokiem (Wyprawa Klubu Wysokogórskiego z Gliwic; kier. A. Bilczewski).

 

•13 II 1985: Cho Oyu, 8153 m: pierwsze wejście zimowe (jako drugi zespół po M. Pawlikowskim i M. Berbece, 12 II), nową drogą, pd.-wsch. filarem — z A. Heinrichem (Wyprawa polsko-kanadyjska; kier. A. Zawada).

 

•13 VII 1985: Nanga Parbat, 8125 m: nową drogą, pd.-wsch. filarem — z C. Carsolio, A. Heinrichem i S. Łobodzińskim (Wyprawa Klubu Wysokogórskiego z Krakowa; kier. P. Mularz).

 

•IX, X 1985: Lhotse, 8511 m: próba wejścia nową drogą, pd. ścianą; osiągnięto wysokość ok. 8150 m. (Wyprawa Klubu Wysokogórskiego z Katowic; kier. J. Majer).

 

•11 I 1986: Kangchendzònga (Kangchenjunga), 8598 m: pierwsze wejście zimowe, od pd., drogą pierwszych zdobywców — z K. Wielickim. (Wyprawa Klubu Wysokogórskiego w Gliwicach; kier. A. Machnik).

 

•18 VII 1986: K-2 (Chogori), 8611 m: nową drogą, pd. ścianą, w stylu alpejskim — z T. Piotrowskim. (Międzynarodowa wyprawa; kier. K.M. Herrligkoffer.)

 

•9 XI 1986: Manaslu East, 7922 m: pierwsze wejście na szczyt (podczas wejścia na wierzchołek główny), od pn.-wsch. — z C. Carsolio i A. Hajzerem.

 

•10X1 1986: Manaslu, 8156 m: nową drogą, od pn.-wsch., w stylu alpejskim — z C. Carsolio i A. Hajzerem. (Wyprawa pod kier. J. Kukuczki).

 

•3 II 1987: Annapurna I, 8091 m: pierwsze wejście zimowe, od pn., drogą zdobywców — z A. Hajzerem. (Wyprawa Klubu Wysokogórskiego z Katowic; kier. J. Kukuczka).

 

•31 VIII 1987: Yebokangal Ri, 7365 m: pierwsze wejście na szczyt, nową drogą, od pn., w stylu alpejskim — z A. Hajzerem.

 

•18 IX 1987: Shisha Pangma West, ok. 7950 m: pierwsze wejście na szczyt, nową drogą, zach. granią, w stylu alpejskim (podczas wejścia na wierzchołek główny) — z A. Hajzerem.

 

•18 IX 1987: Shisha Pangma (Xixabangma), 8013 m: nową drogą, zach. granią, w stylu alpejskim — z A. Hajzerem. (Wyprawa pod kier. J. Kukuczki).

 

•13 X 1988: Annapurna I East, 8010 m: nową drogą, od pd., w stylu alpejskim — z A. Hajzerem. (Wyprawa Klubu Wysokogórskiego z Katowic; kier. J. Kukuczka).

 

•24 IX 1989: Lhotse, 8511 m: próba wejścia nową drogą, pd. ścianą; osiągnięto wysokość ok. 8380 m. (Wyprawa Śląskiej Grupy Himalajskiej; kier. J. Kukuczka).